Infotehnoloogia

Eestis moodustavad IT-spetsialistid rohkem kui 5% kogu tööjõust. See sektor on näidanud kõige kiiremat kasvu. Teeninduskeskuste laiendamine on edendanud ka konkurentsi, mis keskendub peamiselt IT-teenuste arendamisele.

Parimate spetsialistide värbamise tagamisega ja nende hoidmine, kui nende asjatundlikkus kasvab, on selles sektoris kõige olulisem. Arvestades IT-spetsialistide pakkumise ja nõudluse vahelise erinevuse suurenemist, on vaja regulaarseid investeeringuid uutesse personaliotsingu kanalitesse. Eesmärgist, et IT-spetsialistid oleks konkurentsivõimelised, on saanud suurem väljakutse kui see, mille loob IT-toode kui selline. IT-sektoris on trendiks saanud edukaks arenguks vajalikeks võtmefaktoriteks olevad inimesed, mitte enam lahendused.

>5%

Eesti tööjõust on IT-spetsialistid

5,7

Konkurentsiindeks

Logistika

Võrreldes muude tööstusharudega on logistika valdkonna juhid oma tööandjatele lojaalsemad. Seetõttu nõuab iga uue aastaga sihtotsing logistikasektoris liidrite värbamiseks uusi lahendusi.

Hetkel tegutseb Eestis logistika valdkonnas 4000 ettevõtet. Taristu, müügi, tarnimise ja rahvusvahelise transpordi valdkonnas töötavad spetsialistid ja juhid on aktiivsed turuosalised, kes jälgivad pidevalt uusi tööandjaid ning järgivad kõiki juhtivates ettevõtetes toimuvaid muutusi. See sektor sõltub suures osas globaalsest majandusolukorrast ning vajab kiiret reaktsiooni muutustele ja parimaid spetsialiste.

4000

Eestis on registreeritud üle 4000 logistikaettevõtte

7,5

Konkurentsiindeks

Müük ja kaubandus

Umbes 12% kogu Eesti tööjõust töötab hulgi- ja jaekaubanduses. Samas toob tööjõuturu osaliste suur arv kaasa kõrge töötajate mobiilsuse ja suured investeeringud tööandja mainekujundusse.

Suurem osa töötajatest töötab FMCG-võrgustikes, kus konkurents parimate töötajate pärast on kõige kurnavam. Spetsialiseerunud jaekaubanduskettide fookuses on spetsialistid ja juhid, kellel on ainulaadne kogemus, ja personali liikumise juhtimine, kui üks personalijuhtimise peamine eesmärk. Arvestades, et sellistes organisatsioonides on kombeks kombineerida logistika, rahanduse, kaubanduse, IT ja turunduse sektoreid, vajavad nii jae- kui hulgikaubanduse kauplused laialdaste oskustega personali.

12%

kogu Eesti tööjõust töötab hulgi- ja jaekaubanduses

8,4

Konkurentsiindeks

Ehitusvaldkond

Eesti ehitussektor pakub tööd 11% tööjõust. Võrreldes muude sektoritega on turu kõikumised suuremad, mis toob kaasa selle, et suuremat tähelepanu tuleb pöörata parimate spetsialistide heaolule.

Rahvusvahelisel tasandil on ehitusele ja kinnisvarale spetsialiseerunud juhtide konkurentsieelis nende teadmised ja oskused. Mida laiem on hõlmatud geograafiline territoorium, seda leidlikum peab olema juhtide otsing: Ehituse ja kinnisvara turg moodustab eraldi osa tööjõuturust, kus kolmepoolsed suhted on domineerivad. Selle süsteemi valguses on iseäranis tiheda koostöö tõttu väga oluline tagada parimate spetsialistide lojaalsus ja pidev liidrite värbamine.

11%

kogu tööjõust töötab Eesti ehitussektoris

7,1

Konkurentsiindeks

Rahandus

Täna on Eestis 37 tegutsevat panka, kus töötab üle 5000 spetsialisti. Aastate pikkuse kogemusega ettevõtted on väga tundlikud kõigi tööjõuturu kõikumiste suhtes.

Iga tööandja jaoks on väga tähtis valmistuda tööjõuturu kõikumisteks ja säilitada kõige oskuslikemate spetsialistide motivatsioon ja lojaalsus. Rahandussektoris tegutsevate ettevõtete jaoks on kriitilise tähtsusega arendada välja suute kogemustega töötajatest koosnevad meeskonnad ja tõmmata noorte meeskondade tähelepanu eesmärgiga tagada pidev kasv. Rahandussektoris töötavad tipptaseme juhid on aktiivsed tööjõuturu osalised ja saavad konkurentsivõimelisi pakkumisi igal aastal. Selles sektoris on personalivaliku tähenduses peamine eesmärk määratleda spetsialistid, kes suudaksid tagada pikaajalise kasu ja on lojaalsed, mis on finantssektori liidrite puhul võtmeomadus.

37

Eestis tegutseb praegu 37 panka

7,1

Konkurentsiindeks

Telekommunikatsioonivõrgud

Täna on Eestis 200 telekommunikatsiooniettevõtet, kus töötab üle 4000 spetsialisti. Kõik telekommunikatsiooni sektori osalised võistlevad samade spetsialistide pärast, kes on nende pakutavate teenuste kõrge väärtuse tagamise võtmeks.

Telekommunikatsioonitööstus keskendub ute toodete arendamisele ja klienditeenindusstandarditele, IT-alaste uuenduste kasutusele võtmisele jne. Telekommunikatsiooniettevõtted võistlevad kõrgelt nõutud tipptaseme juhtide ning IT, müügi, turunduse ja siseprotsesside spetsialistide pärast. Personalivalik kipub selles sektoris olema iseäranis dünaamiline, kuna andmeedastusprotsesside pideva täiustumise tõttu muutub turg kiiresti.

4000

Telekommunikatsiooni sektoris töötab Eestis üle 4000 töötaja

7,2

Konkurentsiindeks

Tootmine

Tootmissektoris töötab Eestis üle 105 000 töötaja. Mitmed Lean, 6S ja Continuous Improvementi loodud projektid valmistavad ette parimaid tootmisspetsialiste.

Eestis avatud Skandinaavia ja Lääne-Euroopa tootjate harud pakuvad huvi parimatele juhtidele ja tekitavad siseturul suure konkurentsi. Kui tootmise efektiivsus kasvab, tuleb tagada personaliareng nii olemasolevate spetsialistide ametialase arenguga kui kogemustega juhtide värbamisega. Sihtotsing on tootmissektoris personalivaliku peamine vahend, sest nõudmine parimate spetsialistide järele on pakkumisest suurem.

105 000

Tootmissektoris töötab Eestis üle 105 000 töötaja

7,6

Konkurentsiindeks

Farmaatsiatööstus

Eesti farmaatsiatööstuses on eksportkaupade väärtus suurem kui 57 miljonit eurot. Uuenduslikud tehnoloogiad motiveerivad haridusasutusi kohanduma ja arendama oma õppeprogramme.

Erinevate farmaatsia- ja meditsiinivaldkondade spetsialistid võivad valida parimate turul olevate tööandjate hulgast; nemad omakoda peavad suurendama oma konkurentsivõimet ja eeliseid. Uuendused aitavad suurimatel korporatsioonidel edasi liikuda ja panevad aluse väiksemate ettevõtete kasvule. Juhtide teadmised meditsiinis ja farmaatsias on ainulaadsed. Seepärast on kõrgetasemelise personali otsing ja valik selles sektoris eduka äri nurgakivi.

57

Miljonit eurot. Eesti farmaatsiasektorisse eksporditud kaupade väärtus.

7,9

Konkurentsiindeks

Õigus

Üle 6000 spetsialisti töötab Eestis õiguse ja auditeerimise sektoris. Piiratud arv tipptaseme eksperte määrab kindlaks suuremate turuosaliste vahelise karmi konkurentsi.

Õiguse sektoris tagab kliendi usalduse pädevuse stabiilsus, mis on tagatis parimate tulemuste saamiseks ja pidevaks arenguks. Usaldusväärsus ja püsivus on eduka äri lahutamatu osa. Tihti tähendavad juhtimistaseme muutused muutusi organisatsioonilisel tasandil, mistõttu on selles sektoris konfidentsiaalsus sihtotsingu range nõue.

Üle 6000

spetsialisti töötab Eestis õiguse ja auditeerimise sektoris.

8,1

Konkurentsiindeks

Avalik sektor

Eestis moodustavad avaliku sektori töötajad rohkem kui 26% kogu tööjõust. Avalikus ja erasektoris tegutsevad ettevõtted võistlevad samade spetsialistide pärast.

Tõhususe tagamiseks on oluline liikuda ühtlases tempos, mida dikteerivad erasektori ettevõtted, ning säilitada parimaid töötajaid paeluvaid konkurentsieeliseid. Kuigi avalikus sektoris tugineb personalivalik kindlatele reeglitele, on selle suurim väljakutse siiski sektori pidev muutumine. Avalikus sektoris võib suurepäraseid pikaajalisi tulemusi anda võime vastata uutele töökohtadele, personaliotsingule ja valikule kohaldavatele nõuetele.

Üle 26%

Üle 26% kogu tööjõust töötab Eestis avalikus sektoris

5,1

Konkurentsiindeks