Personaliotsing ja -valik

Kultuuri ja väärtuste arenemine on protsess, mis on otseselt seotud kaasaegse intellektuaalse organisatsiooni või korporatiivse grupiga. Selle protsessi käivitavad ettevõtte asutajad ja juhid ning töötajad järgivad seda. Töötajad, kes suudavad tagada ettevõtte edenemise ja järjepideva kasvu, on ettevõtte arengu tähenduses enam kui prioriteet, nad on meeskonna loomise protsessi jaoks elulise tähtsusega eesmärk.

Iga personaliotsing on hoolega etteplaneeritud projekt, mida iseloomustavad selle kvaliteedinäitajad. Indigroupis usume me, et personali värbamise ja valikut tegeva ettevõtte tõhusus sõltuvad suures osas järgmistest kolmest põhimõttest:

  • Tööturu sihtsektor ja motiveerimise analüüs personaliotsingu alguses
  • Parim praktikapõhine personaliotsingu ülesehitus
  • Personaliotsingu spetsialistid, kel on väljaõpe erinevate turu- ja tööstussektorite alal
1+1+1

keskmise ja kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide valimisel rakendatakse kolme alljärgnevat meetodit: soovituspõhine, avalik ja sihtotsing.

Indigroup on neid põhimõtteid rakendanud edukalt rohkem kui 200 keskmise suurusega ja suures ettevõttes Balti riikides ja Poolas. Alates 2010. aastast oleme oma paljude aastate praktilisi kogemusi jaganud oma klientidega ja võtnud endale vastutuse strateegiliste otsuste eest.

Personalivalik nõuab kohandatavat kvaliteedijuhtimissüsteemi. Kandideerijatest üksnes 4% spetsialistidest ja 2% juhtidest, kes osalesid otsinguprotsessis, valisid töökoha, millele olid kandideerinud. Seepärast on pikaajalised ja mõistlikud otsused iga personalivaliku projekti lahutamatu osa, millega tegelevad meie spetsialistid. Me oleme investeerinud kolmesuunalisse kandideerija hindamismetoodikasse ning selle tulemusena on igal meie tehtud töötaja otsingul ette kindlaks määratud arv tsükleid ja parameetreid. Me usaldame oma kliente ja hindame nende usaldust meie suhtes kõige suuremaks saavutuseks.

Täitke taotlus

Kas soovite rohkem teada saada? Võtke meiega ühendust

>70%

rohkem kui 70% töötaja valimises osalenutest leitakse sihtotsingu tulemusena

>50000

Eesti territooriumil Indigroupi poolt tehtud spetsialistide profiilide otsing sotsiaalvõrgustikes

4

iga Indigroupi personaliotsinguga hõlmatud riikide arv sõltumata töökoha asukohast

95%

keskmine Indigroupi kandidaatide tagasilükkamise määr*

* Kui liidetakse kokku sihtotsingu, avaliku ja soovituspõhise personaliotsingu määrad, siis ei pääse 95% kandideerijatest edasi teise valimisetappi