Peajaht

Soov, et meeskonnas oleksid oma ala parimad spetsialistid ja juhid, on iga kaasaegse ettevõtte loomulik tunnus. Enda ala parimad töötajad on väga hinnatud ja hõivatud, seepärast ei kuluta nad aega tööotsingutele nii töö enda pärast kui ka motivatsiooni puudumisest vahetada töökohta. Sellisel tasemel töötajate meelitamiseks on vajalik peajaht, mis on meie poolt läbiviidavate spetsialistide ja juhtide värbamise põhiosa. Tuginedes 2018. – 2020. a Leedus kogutud statistikale on enama kui 80% Indigroup poolt läbiviidud valiku edu põhjuseks just nimelt läbiviidud peajaht. Sõltumata sellest, millise positsiooni töötajat me otsime, alustame passiivsete kandidaatide otsevärbamist juba personalivaliku projekti algstaadiumis. Isegi kui valime kompleksotsingu, mis hõlmab nii avalikku kui soovitustel põhinevat värbamist, planeerime kõiki enda tegevusi vastavalt peajahi põhistrateegiale.

Tänasel päeval on personalivaliku valdkonnas nihkunud väärtusahel kontaktide võrgustikust oskuste suunas motiveerida parimaid spetsialiste ja juhte.  Meie oleme seda märganud ja võtsime juba 2018. a kasutusele kvaliteedinäitaja, mis hõlmab täpse passiivsete kandidaatide ning valikus osalema nõustunute nimekirja vahekorda. See näitaja on alates rakenduselevõtu algusest kuni 2020. a tõusnud 23%. Usaldades personalivaliku meile on tagatud passiivsete kandidaatide kõrgeim motivatsioon valikus osalemiseks.

>80%

Tuginedes 2018. – 2020. a kogutud personalivaliku andmetele oli edukal juhtide ning spetsialistide värbamisel peajahi osakaal 80%. Seepärast on peajahil põhiosa igas Indigroup poolt läbiviidavas personalivaliku projektis.

Peajahiprotsess koosneb standardiseeritud toimingutest, mille struktuur on kohandatav konkreetsele personalivajadusele.  Protsessi igal osal on oma KPI, mille sobivas mahus järgimine on kohustuslik kogu peajahi vältel. Peajahi projekti läbiviimine koosneb viiest põhiosast:

  • Sobivate kandidaatide nimekirja koostamine vastavalt sihtettevõttele, kompetentsidele, mainele
  • Peajahi nimekirja liikmetele saadetavate teavituste kinnitamine
  • Passiivsete kandidaatidega kommunikeerimise tagamine neile mugaval ajal ja viisil
  • Kiire reageerimine valiku käigus kandidaatide motivatsiooni muutustele ja põhjuste analüüs ning nendest teavitamine kliendile
  • Igale huvitatud kandidaadile positsiooniga seotud teabe osutamisel täieliku läbipaistvus- ja selguse poliitika tagamine
  • Kliendile olemasolevate kandidaatide tingimuste tutvustamine ja esitatud pakkumise kohandamine kandidaadile

Peajahi väärtus on maksimaalne, kui valitud kandidaadiga on tagatud edukad läbirääkimised. Just nimelt seepärast kaasasime läbirääkimiste protsessi peajahi üldstrateegiasse. Soovime, et valitud kandidaat tunneks end kliendiga läbirääkimisel mugavalt, usaldaks konfidentsiaalsuspoliitikat, suhtleks kliendiga avameelselt. Kliendile on kogu valiku vältel tagatud kandidaadi kohta kogutud analüütiline teave ja teda tutvustatakse kandidaadi otsust mõjutavate teguritega.

Täitke taotlus

Kas soovite rohkem teada saada? Võtke meiega ühendust

81%

Indigroup värbamisprojekti keskmine tööturu passiivsete kandidaatide arv

+17%

Peajahi protsessis osalevate kandidaatide arvu keskmine kasv võrreldes 2020. aastaga

94%

Kliendi ettevõttesse lõplikult tööle värvatud kandidaatide keskmine näitaja

>5000

Sõlmitud kontakti tööotsinguid mitte kaaluvate passiivsete kandidaatidega

2018. aastal riikides läbiviidud personalivaliku statistika. Teabe esitamiseks on kasutatud kõigi UAB Indigroup poolt läbiviidud projektide andmeid, välja arvatud täiesti konfidentsiaalsete C tasemel juhtide värbamiste andmed. Statistikasse on kaasatud ka välisriikide klientide poolt Balti riikides läbiviidud projektid mitte Leedus, Lätis või Eestis olevate töökohtade täitmiseks.