Juhtide otsing ja valik

Oma kogemustest õppimine on suurepärane viis täiustamiseks, kuid selle piirid saabuvad kiirelt. Organisatsioonina täiustumise on taganud tipptasemel juhid 1. Kui turuliidrid võtavad ära juhtivad ametikohad, siis on tugevaimad võimalikud tulemused vaid aja küsimus.

Muutused organisatsioonis algavad juhtimistasandil. Iga parima tulemusega juhi valiku puhul on meile antud strateegiline roll ja meie tulemuslikkus määrab ära ettevõtte edaspidise arengu. Viimase viie aasta pidevad jõupingutused juhtide otsingul ja valikul avasid 48 uut turgu ja rohkem kui 50 uut ettevõtte haru ning lõid meie klientide jaoks üle 30 uue toote ja teenuse. Neid arve mõjutasid märgatavalt meie iga-aastased investeeringud meetoditesse ja meetmetesse, millega tagada edukas sihtotsing ja tippjuhtide värbamine.

97%

valitud juhtidest saavutasid edukalt neile seatud eesmärgid2

Indigroup võtab endale vastutuse meie klientide arengu, strateegiliste muutuste ja uutele turgudele läbimurdmise eest. Seepärast oleme pidevalt investeerinud juhtide otsingu ja valiku protsessidesse. 2014. aastal võtsime kasutusele nõustamise kaudu juhtide värbamise programmi ja 2015. aastal arendasime rahvusvahelise Deem-metoodika kohandamise projekti raames välja juhtide valiku kvaliteedisüsteemi Balti riikide jaoks. Sel aastal alustasime passiivsete tööturu-juhtide kontrolluuringute arendamist. Tippjuhtide otsing ja värbamine nõuab igal aastal investeerimist ja me jätkame personali sihtotsingu valdkonna parendamist. Meie eesmärk on kõrgeim kvaliteet ja kõige läbipaistvam juhtide otsingu mudel Balti riikides.

Täitke taotlus

Kas soovite rohkem teada saada? Võtke meiega ühendust

1 Hay Groupi spetsialistide poolt soovitatud tasemete alusel tase 17 ja kõrgemad tasemed.
2 2016. aasta esimeses kvartalis saadud kliendiuuringu tulemuste põhjal.

Sihtotsing

Kui soovime ligi tõmmata parimaid, siis peame ise olema parimad. Indigroupis töötavad juhtide otsingu spetsialistid on Balti riikide tööjõuturgudel hästi teada ja kõrgelt hinnatud. Igal kuul võtab meiega ühendust vähemalt 20 kõige kõrgema taseme juhti, kes otsivad võimalusi karjääri edendamiseks. See näitab, et me oleme personali sihtostingul ja -valikul usaldusväärne partner.

Tippjuhtide otsing alustab. Tavapäraselt ei ole turuliidrid tööturul aktiivsed, mistõttu tuleb neid individuaalselt motiveerida. Iga juhi valiku projektiga kaasneb individuaalne plaan, mis hõlmab vajalikke eelkorraldatud sihtotsingumeetodeid. Indigroup rakendab mitmeid juhtide otsingu strateegiaid, sealhulgas personali sihtotsing, soovitused ja konsultatsioonid. Sihtotsingu, soovituste, konsultatsioonide ja muude strateegiate üheaegne kasutamine võimaldab meil saavutada 30% tippjuhtide värbamise määra ning vähendada valikuprotsessi kestust 25% võrra.

47%

meie juhtide värbamiste PCCR (passiivsete kandidaatide ümberarvestuse määr) on pidevalt suurenenud.

Strateegilise otsuse tegemine on raske ülesanne. Partnerite olemasolu muudab selle veel hirmutavamaks. Seepärast ongi nii oluline tunda hästi oma juhtide otsimise partnereid. Rohkem kui pooled Eesti suurimatest ettevõtetest teavad Indigroupi. Õpime ka üksteist tundma!

Täitke taotlus

Kas soovite rohkem teada saada? Võtke meiega ühendust