Meie kohta

Kõik Indigroupi tegevused on seotud üksnes personalijuhtimisega.

Juhtide ja ekspertide värbamise ja valiku tipp-ettevõttena pakume me juhtival tasemel esmaklassilisi, dünaamilisi ja innovaatilisi lahendusi. Meie juhtivad partnerid kasutavad iga konkursi jaoks ISSPM-i projektijuhtimissüsteemi, mida kaasajastatakse igal aastal. Pidevad investeeringud IT-sse, meediasse, konsultatsiooniteenustesse, avalikesse suhetesse ja töötajate värbamisse on taganud meile meie praeguse koha tööturu arendajana. Indigroupi eesmärk on olla klientide jaoks kõige eelistatum partner töötajate värbamisel ning ainus valik juhtide ja kõrge kvalifikatsiooniga ekspertide palkamisel. Meie klientide lojaalsus on kõige usaldusväärsem hinnang meie tegevusele.

3

Indigroup ühendab 3 personaliteenuste agentuuri ja seeläbi saame pakkuda terviklikku teenuste paketti.

2010. aastal asutatud Indigroup on järjepidevalt parandanud oma kvaliteedinäitajaid. Töötajate värbamine ja valik on muutunud meie investeeringute sihtmärgiks. Indigroup alustas 2011. aastal karjäärinõustamise teenuste pakkumist, mis omakorda pani aluse tööturualasele haridusele ja tagas kandidaatide pideva voo. Karjäärinõustamine on suurendanud passiivsete tööturul osalejate andmebaasi 38% alates 2011. aastast. 2012. aasta tähistas ettevõtte laienemist Balti riikidesse, kus Indigroup alustas töötajate värbamise ja valimise teenuste osutamist, mille tulemusena said meie kliendid hoopis suurema töötajate otsingu tsooni. Tänasel päeval toimub üle 30% tippklassi juhtide värbamisest ja valikust kolmes Balti riigis. Igal aastal tõmbab tippkvaliteediga töötajate värbamine ja valik uusi investeeringuid. 2013. aastal investeeris Indigroup ISSPM-i personali projektijuhtimissüsteemi. Alates 2014. aastast on see süsteem aidanud meie klientidel säästa 30% aega võrreldes töötajate värbamise ja valimise tavapärase protsessi ajakuluga.

96%

2018 – 2020. a saavutas Indigroupi teenuste grupp Balti riikides 96%-lise tõusu personali valdkonnas.

Aastatel 2014-2015 asutas Indigroup tipptaseme juhtide värbamisettevõtte Varssavi piirkonnas. Üle 80% Varssavis toimunud värbamis- ja valikuprojektidest olid tasandil C. Alates 2018. aastast pakub Indigroup kompleksteenust, mis hõlmab endas Choruse tööandja mainekujunduse ja Deemi organisatsioonikliima hindamise meetodeid.

Indigroup

Indigroup on tipptaseme ettevõte, mis tegutseb Balti riikides juhtide ja ekspertide otsingu, valiku ja sihtotsingu valdkonnas.

Chorus

Chorus on Balti riikides juhtiv tööandjate mainekujunduse ettevõte, mis pakub püsivat ja tööandja brändi selge fookusega arendamist nii seestpoolt kui väljastpoolt.

Deem

Deem on organisatsioonikliima hindamise vahend, mis aitab organisatsioonidel määrata kindlaks 78 organisatsioonikliima näitajat ja analüüsida nende muutumist.

Indigroupi teenuste grupi missioon on muutuda personali valdkonnas täielikku teenust pakkuvaks agentuuriks, mis ühendab personali valdkonna, projektijuhtimise ja arenduse spetsialistid. Meie meeskond suudab Balti riikides panna tööle eriilmelisi personalivaldkonna projekte, mis kombineerivad isiklikku andekust juhtide valimises, organisatsioonikliima hindamisel ja tööandjate mainekujunduses. Käesoleval ajal kasutavad üle 40% meie klientidest teenuste täispaketti ja hindavad oma tulemusi iga poole aasta järel. 2018 – 2020. a kliendiuuring näitas 96%-list kasvu personalivaldkonnas, mis on ka meie klientide lojaalsuse tugisammas. Kõigi klientide kogemusi kasutatakse Indigroupi teenuste grupi kvaliteedijuhtimissüsteemi edasiseks parendamiseks.

Võtke meiega ühendust