Karjäärinõustamine

Pidev areng ja edasi liikumine on inimtsivilisatsiooni tagant lükkavaks jõuks. Iga järgnev samm nõuab põhjalikku ettevalmistust ning kasutatavate meetodite ja võimalike tagajärgede planeerimist.

Karjäär on nii dünaamiline valdkond, et see nõuab igaühelt igal aastal oma püüdluste ja eesmärkide kaalumist tööturul. Karjäärinõustaja poolne objektiivne hindamine on oluline, kui otsitakse uusi karjäärivõimalusi, hinnatakse isiklikke võimalusi töökoha või ameti vahetamiseks või tähtsaks töövestluseks valmistumisel. Individuaalse karjäärinõustamise eesmärk on analüüsida ja avada olemasoleva tööjõuturu seisund ning seostada see karjääri teha sooviva inimese võimalustega.

70%/30%

Karjäärinõustaja analüütilised märkused moodustavad 70% nõustamissessioonist ja üle jääv 30% on pühendatud Teie tegevuste situatsioonianalüüsile

KARJÄÄRINÕUSTAMISE ÜLESEHITUS:

 • Töötasu hindamine hetke tööjõuturu seisundi korral
 • CV kohandamine kaasaegse tööjõuturu parimatele tavadele
 • Hinnang sellele, kas on karjääriedendamisel võimalik võtta kasutusele avalikku ruumi
 • Võimalike ohtude kõrvaldamine (avalik ruum, töövestlus, staatiline info – CV jne)
 • Töövestluse simulatsioon ja töövestluseks valmisoleku hindamine
 • Hinnang võimalusele muuta oma erialast valdkonda
 • Karjääriplaneerimise strateegiliste suundade määratlemine
 • Vastava sektori tööjõuturu tulevikuväljavaadete määratlemine
 • Nõustamissessiooni ajal võimalike vabade töökohtade üle arutamine
Ramūnas Volkovas

Ramūnas Volkovas

Indigroupi juhtivpartner

7 aastat kogemust karjäärinõustamise valdkonnas

Ramūnas Volkovas on Indigroupi juhtivpartner, tipptaseme spetsialist ja otsinguettevõtte juht ning Choruse partner ja tööandja mainekujundusega tegeleva ettevõtte töötaja. Alates 2010. aastast on ta töötanud konfidentsiaalsete värbamisprojektidega Balti riikides ning nõustanud ettevõtteid personalivaliku ja ametialase arengu teemadel. Ramūnas Volkovas on aktiivne osaleja erinevatele sotsiaalsetele gruppidele mõeldud haridusüritustel ning astub tihti üles esinejana seminaridel, aruteludel ja loengutel.

Pädevusvaldkonnad: personalijuhtimine, tööjõuturu prognooside juhtimine, tööandja mainekujundus ja organisatsioonikliima hindamine. Ramūnas Volkovas esindab Balti riikides tippklassi juhtide otsingu ja valiku projektidega tegelevat suurimat ettevõtet ning on Choruse tööandja mainekujundusagentuuri tööandja mainekujunduse projektide juht.

Karolis Blaževičius

Karolis Blaževičius

Indigroupi juhtivpartner

7 aastat kogemust karjäärinõustamise valdkonnas

Karolis Blaževičius on Indigroupi asutaja ja juhtivpartner, otsinguettevõtte tippspetsialist ja -juht alates 2010. aastast ning Choruse tööandja mainekujundusagentuuri partner alates 2015. aastast. Soovides tagada personalijuhtimise teenuste maksimaalset kvaliteeti juhib Karolis konfidentsiaalseid ja kompleksseid juhtide otsingu ja valiku projekte ning tegeleb Balti riikide ja Poola suurimate tööandja mainekujundusettevõtetega. Lisaks on Karolis sõltumatu tööjõuturu ekspert, tal on tähtis roll Balti riikide ja Poola tööjõuturu muutuste ja prognooside ning tööandjate mainekujunduse uuenduste osas avaliku avamuse kujundamisel. Ekspert osaleb igal aastal personalijuhtimise konverentsidel ning korraldab tippjuhtidele mõeldud seminare ja loenguid. Karolis konsulteerib Balti riikide ja Poola ettevõtteid ja uusi investoreid Leedus Leedu tööjõuturu eripärade, tööandja mainekujunduse, personalivaliku ja personalijuhtimise osas.

Karolise kõige tähtsam töö on esitleda tipptasemel juhte Balti riikide ettevõtetele pakkudes pikaajalisi võimalusi, et juhtida tööandja mainekujundusstrateegiaid, et viia läbi tööandja brändi uuringut ja et arendada pikaajalisi tööandja mainekujundusplaane.

Isiklik imago

Isiklik imago

Igasugune verbaalne, mitteverbaalne, tekstiline, sotsiaalmeediaga seonduv ja muu kommunikatsioonivahend, mille abil kujundatakse kandidaadi isiklikku kuvandit.

Sisujuhtimine

Sisujuhtimine

Kogu kirjalik ja visuaalne materjal, mille tööandja saab personalivaliku käigus.

Vestluse juhtimine

Vestluse juhtimine

Töövestluse strateegia, olukorrapõhine improviseerimine ja vestluse juhtimise ülesehitus.

Karjäärplaneerimine

Karjäärplaneerimine

Tööjõuturul tegevuste planeerimine, millega tagatakse otstarbekas ja dünaamiline karjäär.

1+1

Karjäärinõustamisel on kaks peamist eesmärki: Pikaajaline karjääriplaneerimine erinevate võimalike stsenaariumite modelleerimise abil ning tööotsingutsükli käigus Teie enda võimaluste avastamine

Registreerimine

 • Isiklik karjäärinõustamise sessioon: 180EUR
 • Kui soovite registeeruda karjäärinõustamise sessioonile, saatke meile oma CV e-kirjaga aadressile candidate@indigroup.ee ning märkige ära soovitud aeg
 • Karjäärinõustamise sessioon toimub Indigroupi kontoris Vilniuses. Konfidentsiaalsus on tagatud ning sessioonil osalevad üksnes klient ja Indigroupi karjäärinõustaja
 • Täpsema teabe saamiseks karjäärinõustamise sessioonide kohta võtke meiega ühendust e-kirjaga aadressil candidate@indigroup.ee või helistage telefonile +37065474958